Huoli

Älä jää huolesi kanssa yksin – ilmaise HUOLI

Huoli-ilmoitus tehdään, kun herää huoli avun tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi naapuri tai läheinen.

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää. Huoli voi liittyä esimerkiksi muuttuneeseen käytökseen, toimintakykyyn tai jaksamiseen.

Voit ilmaista huolesi tällä lomakkeella, jonka ottaa vastaan virka-aikana Rauman vanhuspalvelujen palveluohjaus- ja arviointiyksikön henkilökunta.

Lomakkeelle kirjoitetaan tiedot henkilöstä ja huolenaihe. Ilmoittajan tiedot ovat pakolliset siltä varalta, että tarvittaessa voidaan kysyä lisätietoja. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Lomakkeella kysytään, onko henkilö tietoinen ilmoituksesta, asiasta on hyvä keskustella asianomaisen kanssa.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan ikääntyneen hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Me kaikki voimme osoittaa, että välitämme.

Rauman vanhuspalvelut käyttää Metatavu Oy:n ylläpitämää Huoli.fi palvelua, jolla esimerkiksi läheisten ja naapureiden on helppo ilmoittaa huolensa ikäihmisestä. Huoli-ilmoituksissa syntyviä henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Ohjelman ylläpitäjän tietosuojaseloste löytyy täältä.

Kenestä on huoli?

Henkilön etunimi, jos tiedossa
Henkilön sukunimi, jos tiedossa
Rastita tämä jos henkilö tietää että tämä ilmoitus tehdään.
Tietojani ei saa luovuttaa ilmoituksen kohteelle.
esim miksi olet huolissasi?

Ilmoittajan tiedot

Tietoja pyydetään mahdollisten lisätietojen kysymiseksi